ONK Boerengolf 5&6 oktober 2019

Zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober op de Boerengolfbaan van

Kaasboerderij Weenink in Lievelde

Program voor de zaterdag 5 oktober.

10.30 Start Individueel Kampioenschap Boerengolf

Inzet de nationale titel bij de heren en bij de dames

32 spelers waaronder 5 dames.

Kwalificatie met  Wintercompetitie,

het Melktap Open en het Kaasboerderij Weenink Open

Deelnemers  zie agenda 5 oktober

13.00   Start  kwalificatie voor teams

Voor starttijden zie agenda 5 oktober

 

18.30   Start avond programma met BBQ en Muziek

 

Zondag 6 oktober      

 

09.30    start kwalificatie ronde

Starttijden zie agenda 6 oktober

 

12.30   Start finale         28 teams

22 heren/ mix teams 3 dames teams, 3 jeugdteams

 

17.00   Prijsuitreiking

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf 2019 voor teams.

 • Er wordt gespeeld bij het Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf om de Gouden Klomp, de Gouden Klomp op Hoge hak en de gouden Miniklomp Herenteam/ algemeen: hoofdprijs € 400, =, 2e prijs € 200, = , 3e prijs € 100,= , 4e prijs € 75.,= en een 5e  t/m 10e  prijs € 50
 • Damesteam: 1e prijs € 200 2e prijs € 100 en 3e t/m 4e prijs € 50
 • Jeugdteam    1e prijs € 100 2e prijs € 75 en 3e prijs € 50 4e prijs

 

 • Wedstrijd en klassering
 • De Nederlands Kampioen Boerengolf is de hoogst eindigende groep met de Nederlandse nationaliteit binnen de categorieën Herenteam/ mix, Damesteam en Jeugdteam.
 • De Nederlandse Kampioenen ontvangen resp. de Gouden Klomp, de Gouden Klomp op Hoge Hak en de gouden Miniklomp.
 • Het team met het minst aantal slagen in de finale is de toernooiwinnaar.
 • Bij ex aequo telt het resultaat van de voorronde mee. Is het aantal slagen dan nog gelijk, telt het aantal straf slagen mee in de ranking. Minder strafslagen is hoger in de ranking. Als er geen strafslagen zijn genoteerd blijft het ex aequo.
 • Met uitzondering van de winnaars van het toernooi en in de categorieën. Deze teams spelen een (aantal) hole(s), totdat er minimaal 1 slag verschil is. De groep met hierbij de minste slagen is dan de winnaar van het toernooi en of de categorie.
 • Algemeen inschrijfgeld (€ 60, = per team) 3-4 personen
 • Een jeugdteam (€30, = per team 3 of 4 personen
 • Legitimatie verplicht bij aanmelding tijdens de wedstrijddag.
 • De groepen worden verzocht uiterlijk 1 uur voor aanvang van hun wedstrijd zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Daar ontvangen zij het spelmateriaal.
 • De 18 heren, 3 dames en 3 jeugdteams of meer finalisten moeten zondag 12.00 uur aanwezig zijn. De wedstrijdleiding bepaalt welke groepen finalist zijn (op grond van aantal slagen) en de startvolgorde in de finale. Per speelcategorie dienen minimaal twee groepen in de finale mee te spelen.
 • Per start gaat minimaal 1 scheidsrechter mee, die zorg draagt voor de puntentelling en juiste toepassing van de spelregels en het wedstrijdreglement. De wedstrijdleiding kan laten spelen zonder scheidsrechter, waarbij de spelers zelf de score bijhouden.
 • De prijsuitreiking zal direct na afloop van de wedstrijd op zondag zijn.
 • In al die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 • Over de einduitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf 2019 individueel

Er wordt gespeeld bij het Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf om de For Farmers Trofee. En de hoofdprijs van € 150

Deelnemers hebben zich kunnen kwalificeren via de Wintercompetitie van BGC Oost, het Melktap Open en het Kaasboerderij Weenink Open.

1/3 van de spelers kan een wildcard krijgen van de organisatie.

De toernooiwinnaar ontvangt € 150

2e prijs € 100

3e prijs € 75

4e prijs € 50

5e prijs € 25

De Beste Nederlandse Speler ontvangt de For Farmers Trofee

Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf 2019 individueel

Dames Winnaar krijgt € 100

2e prijs            € 75

3e prijs            € 50

4e prijs            € 25

5e prijs            € 25

Totaal prijzengeld € 2425

 

BOERENGOLF SPELREGELS    ALGEMEEN

 

De wedstrijd gaat om het spelen van Boerengolf door teams/ spelers op een Boerengolfbaan.

A.  De Boerengolfwedstrijd algemeen

 

 

 • Teams/ spelers zijn speelgerechtigd als het inschrijfgeld is voldaan.

 

 • Spelers moeten zich kunnen Legitimeren

 

 • Deelnemers spelen voor eigen risico. De wedstrijdleiding kan aan de spelers vragen hiervoor te tekenen.

 

 • De teams/ spelers worden verzocht uiterlijk ½  uur voor aanvang van hun wedstrijd zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Daar ontvangen zij het spelmateriaal, c.q. wordt het materiaal gekeurd/ gewogen

 

 • .Tijdens alle wedstrijden wordt gespeeld met Boerengolfclubs en -ballen, erkend door Farmersgolf Int. De Boerengolfclub heeft een maximum gewicht van 700g en mag voorzien zijn van een handgreep. De bal is een boerengolf.nl bal, gewicht 195-220g.

 

 • De vorm van de klomp mag niet worden gewijzigd

.

 • Materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie, dient na afloop van de wedstrijd ingeleverd te worden.

 

 • De organisatie benoemt een Hoofdscheidsrechter.

De organisatie kan zorgen voor extra scheidsrechters.

Nader te specificeren in het reglement voor de wedstrijd

 

 • De beslissing van de scheidsrechter is bindend tijdens de wedstrijd.

`

 • Indien men het niet eens is met de scheidsrechterlijke beslissing kan men na afloop van de wedstrijd contact opnemen met de wedstrijdleiding.

 

 • De Hoofdscheidsrechter heeft de eindverantwoording over de toepassing van spelregels.

 

 • De hoofdscheidsrechter kan besluiten tot diskwalificatie bij (opzettelijk) onreglementair handelen.

 

 

 • Het bekritiseren van de scheidsrechter is niet toegestaan.

 

 • Over de einduitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

Boerengolfbaan

 • De Boerengolfbaan bestaat uit 10 holes, genummerd 1 t/m 10.
 • Een hole bestaat uit een afslagpunt met blauwe vlag en een eindpunt , de put. met een rode genummerde vlag
 • De green heeft een doorsnede van ca 5 meter of meer. Herkenbaar aan duidelijk korter gemaaid gras of andere duidelijke grenzen.
 • De rode Farmersgolf vlaggen met gele cijfers geven een nummer aan de hole.
 •  De rode vlag staat naast de green.
 • Staat een paal van de afrastering in de green, dan kan deze gebruikt worden om de vlag tegenaan te plaatsen.
 • De gemiddelde lengte van een hole is 150-300 meter .
 • De grenzen van de baan kunnen zijn aangegeven.
 • Aan de baan, inclusief vlaggen mag niets veranderd worden.
 • Het maken van kunstmatige verhogingen om de bal op te leggen is niet toegestaan.

Teams

 • Een Team bestaat uit 3 -4 personen
 • Een dames team bestaat uitsluitend uit dames
 • Een jeugd team bestaat uit personen t/m 18 jaar
 • De organisatie kan een minimum leeftijd instellen.

 

 • Per team  mag er tijdens het toernooi  1  deelnemer vervangen worden.
 • Een deelnemer kan slechts in  1 groep starten, zowel tijdens de kwalificatie als de finale en kan daarom niet als vervanger voor een andere groep optreden.
 • Twee of meer teams/ spelers spelen met elkaar op de hole
 • Spelen twee teams op dezelfde hole, begint team 1 op de oneven holes en team 2 op de even holes. Idem dito bij individuele spelers.  Spelen meer dan twee teams dan rouleert de start in volgorde.
 • Binnen een groep slaat men om de beurt, te beginnen bij nr. 1 op het wedstrijdformulier en doortellend tot de wedstrijd gespeeld is.
 • teams mogen elkaar niet inhalen tijdens de wedstrijd, tenzij de scheidsrechter toestemming geeft.
 • De baan is voorbehouden aan de deelnemers die op dat moment spelen en de scheidsrechter.
 •  Alle deelnemers dienen zich tijdens het slaan van de bal niet  in de baan van de bal te bevinden en minimaal 4 meter afstand te nemen van de slagman/vrouw.

 

Slag , bal verplaatsen en put

 

 • Elke aanraking van de bal met de club is 1 slag.
 • Een slag is een vloeiende beweging, waarbij de bal slechts  1 slagmoment heeft. De bal mag niet gepusht worden.
 • De bal mag altijd een clublengte verplaatst worden, gemeten vanaf de buitenkant van de bal, maar nooit op de green of zo dat de bal dichter bij de put komt, dan wel uit zichzelf rolt.
 • Het team waarvan de bal het verst van de put verwijderd is, is aan slag. Spelers onderling of indien aanwezig een scheidsrechter kunnen een andere volgorde kiezen op plekken waarbij de kans op het raken van een bal van een medespeler groot is en de wedstrijd hierdoor onevenredig beïnvloed kan worden. Overleg dient plaats te vinden voorafgaand aan de slag. Als de slag is gemaakt, is correctie niet meer mogelijk.
 • Ligt de bal op de green, dan mag de bal niet verplaatst of aangeraakt worden.
 • Gaat de bal buiten de baan, dan wordt de bal een clublengte van de plek waar de bal de baan heeft verlaten, teruggelegd in de baan, maar nooit binnen 10 meter van de hole.
 • Ligt de bal in het water van de sloot, dan wordt de bal terug gelegd voor de sloot,  maar nooit binnen 10 meter van de put
 • Hangt de bal in een heg, boom of ander obstakel, dan kan de bal een clublengte verplaatst worden van af het punt, vertikaal onder de plek waar de bal hangt.
 • Kan de bal door deze een clublengte te verplaatsen, alsnog geslagen worden, kan men doorgaan. Dit geldt m.n. voor taluds en onduidelijk aangegeven grenzen, zoals houtwallen en bosjes.
 • Ligt de bal op de green, dan moet men slaan tot de bal in de put ligt en dient niet gewacht te worden tot de tegenpartij heeft geslagen.
 • Een hole is gemaakt als de bal in de put ligt.
 • Per hole is het maximum aantal slagen 20, inclusief strafslagen. Wordt dit aantal bereikt, is 20 de score en gaat men verder op de volgende hole.

Defect materiaal

 • Bij een defect aan clubs en ballen gaat men terug naar die plek waar de bal is geslagen, bij de laatste slag. Indien aanwezig ter beoordeling van de scheidsrechter.

Strafslag en toepassing

 • Een strafslag is geen slag, maar telt als slag.
 • Een bal buiten de baan geeft een strafslag
 • Een bal is buiten de baan als de bal een clublengte over de grens is gegaan,
 • Is de grens aangegeven met een lijn op de grond of met lint, dan is de bal, volledig over de lijn, buiten de baan
 • Komt de bal buiten de baan, dan wordt de bal gelegd binnen een clublengte van de plek waar de bal de baan heeft verlaten, maar nooit binnen 10 meter van de put.
 • Bij bosjes, houtwallen, taluds e.d.: In alle gevallen waarbij de bal meer dan een clublengte verplaatst wordt om te kunnen slaan is er sprake van een strafslag.
 • Bal in het water van de sloot is een strafslag. Terugleggen voor de sloot maar nooit binnen 10 meter van de put.
 • Een strafslag indien de bal tijdens de slag een deelnemer uit de eigen groep raakt.
 • Raakt de bal een persoon van een andere groep, die ook op de hole speelt, dan gaat de bal terug naar de plek waar het laatst geslagen is en kan opnieuw geslagen worden. Dit geeft geen  strafslag.
 • Men dient de aanwezige dieren op de Boerengolfbaan met rust te laten. Een dier raken met de bal of club tijdens de wedstrijd geeft geen strafslag.

 

 • Hindernissen behorende bij een hole

 

Een hindernis dient in de richting van de put gepeeld.

 

Specifieke bepalingen per Boerengolfbaan

 

buiten de baan

Op of over het asfalt

Weiland Onstenk achter de draad van de afrastering

Heg om veestal en voeropslag, achter de draad van de afrastering

 

Extra strafslagen:

 

Hindernis op hole 9 “tv scherm”: Is de bal voorbij de heg of het verlengde ervan, mag de bal niet meer terug geslagen of gelegd.

Team/ speler krijgt 3 extra strafslagen.

 

            .                      

 

 

 

Ranglijst (gemiddeld aantal slagen)

Mart Groeneweg 65
Ruud Jansen 66
Hans Fransen 66
Judith de Jong 67
Klaas Vriezen 67
Bekijk ranking